Tải phiên bản gốc mới nhất: tại đây

Ninja School Online 1.0.2 mod v1

Chức năng:
+ auto click v3.1 có chức năng đọc và lưu file text, menu chỉnh ánh sáng màn hình
+ load map nhanh
+ mod trong suốt khung MP,HP
+ hồi HP,MP cực chuẩn

- Phiên bản auto click phím thăng

Ninja School Online 1.0.1 mod v1 Chức năng:
+ auto click v3.1 có chức năng đọc và lưu file text, menu chỉnh ánh sáng màn hình
+ load map nhanh
+ mod trong suốt khung MP,HP
+ hồi HP, MP cực chuẩn

- Phiên bản auto click phím thăng

Ninja School Online 1.0.0 mod v1

Chức năng:
+ auto click v3.1 có chức năng đọc và lưu file text, menu chỉnh ánh sáng màn hình
+ load map nhanh
+ mod trong suốt khung MP,HP
+ hồi HP,MP cực chuẩn

- Phiên bản auto click phím thăng

» Các phiên bản hack NSO cũ hơn
205 | 923718