watch sexy videos at nza-vids!

Auto Click embed
Phiên bản v3.1
» Tải về | [Link dự phòng]
* Chức năng mới:
- Tạo file .txt: Giúp bạn lưu code vào file .txt
--------
- Phần chỉnh ánh sáng được đưa vào menu riêng.
- Fix lỗi phím cài đặt khi thoát ứng dụng bị về mặc định.
- Thêm chức năng đọc code từ file.txt
HDSD: menu -> đọc code .txt -> nhập đường dẫn -> ok.
+ Mod by NhokTapYeu
Phiên bản v2
>>Tải về<< | [Link dự phòng]
-Phiên bản v2 tự động lấy đc tất cả mã phím (bản cũ k lấy đc mã phím chọn trái phải và ok)
- Giữ phím * để điều chỉnh ánh sáng màn hình game sau khi mod xong auto click

+ hỗ trợ thêm hẹn giờ bấm cho mỗi phím. Chức năng thêm 1 tí thì sử dụng cũng phức tạp hơn 1 tẹo, bây giờ phải nhập vào ô mã phím theo cấu trúc: Mã phím 1 : Thời gian 1 , Mã phím 2 : Thời gian 2 .......... Thời gian ở đây là khoảng giữa 2 lần ấn phím tính bằng giây vd muốn cứ sau 5 giây ấn phím 3, sau 1 phút ấn phím 7 ta điền: 51:5 , 55:60 Ðây chỉ là giới thiệu về cấu trúc nhập vào ô mã phím thôi, còn thực tế thì cứ chọn lệnh "Mã phím" để nó tự nhận diện
- Thêm phần chọn phím cài đặt thay vì mặc định là phím gọi
Đây là phiên bản AutoClick cuối cùng HDSD:
- Mở phần mềm
- Tìm đường dẫn tới Game.zip
- Tùy chọn Menu và ấn Bắt đầu xử lí.
Đợi 5s sản phẩm sẽ có tên là Game-Ok.zip
- Cuối cùng là đổi tên thành Game.jar và Test

DANH SÁCH MÃ PHÍM:
Phím chọn giữa : -5
Phím gọi : -10
phím chọn trái : -6
phím chọn phải : -7
phím chuyển lên : -1
phím chuyển xuống: -2
phím chuyển trái : -3
phím chuyển phải : -4
phím số 1 : 49
phím số 2 : 50
phím số 3 : 51
phím số 4 : 52
phím số 5 : 53
phím số 6 : 54
phím số 7 : 55
phím số 8 : 56
phím số 9 : 57
phím số 0 : 48
phím sao (*) : 42
phím # : 352 | 27082